Gospodarka, mały - zdjęcie, fotografia

Tylko do 8 stycznia niektórzy przedsiębiorcy prowadzący drobną działalność muszą złożyć dokumenty, chcąc skorzystać z "małego ZUS". To ważna informacja dla tych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Część z nich będzie mogła skorzystać z "małego ZUS" i zapłacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne od 1 stycznia 2019 r.

Aby skorzystać w danym roku z "małego ZUS":

* działalność gospodarcza musi być prowadzona na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych;

* przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli prowadzona była przez cały rok, nie mógł przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku (np. w 2018 r. kwoty 63 000 zł = 30 x 2 100 zł); należy zgłosić się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 0590 albo od 0592;

Jeśli chcemy skorzystać z tej ulgi musimy złożyć w ZUS dokumenty:

- wyrejestrowania z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli kontynuujemy prowadzenie działalności prowadzonej w 2018 r.;

- zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo - jeśli podlegamy wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu - zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób posiadających rentę przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Dokumenty te musimy przekazać w terminie siedmiu dni, liczonymi od:
 
- 1 stycznia (czyli do 8 stycznia 2019 r.) - jeśli kontynuujemy działalność prowadzoną w 2018 r. albo też jeśli z końcem grudnia zakończyliśmy okres ulgi "preferencyjne składki" (wyrejestrujmy się z ubezpieczeń z kodem 05 70 albo 05 72 i zgłośmy z kodem 05 90 albo 05 92);

- pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej lub wznowienia działalności gospodarczej;

- pierwszego dnia, w którym będziemy spełniać warunki do korzystania z "małego ZUS" (np. skończyliśmy okres "preferencyjne składki" w trakcie roku, w którym chcemy skorzystać z "małego ZUS").

Nie skorzystamy z "małej działalności gospodarczej", jeśli w poprzednim roku:

- prowadziliśmy działalność gospodarczą krócej niż 60 dni, tj. podlegaliśmy ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności krócej niż 60 dni;

- rozliczaliśmy się w formie karty podatkowej i korzystaliśmy ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT;

- podlegaliśmy ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej) orazgdy spełniamy warunki do opłacania preferencyjnych składek, tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia oraz wykonujemy dla byłego bądź obecnego pracodawcy to, co robiliśmy dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

"Mały ZUS" możemy opłacać, jeśli korzystaliśmy wcześniej z "ulgi na start" i "preferencyjnych składek".

(P. Walczak)

Dla kogo mały ZUS? komentarze opinie

Dodajesz jako: |

Ogłoszenia PREMIUM

Chcesz coś sprzedać lub kupić, oferujesz usługi, szukasz pracownika lub pracy?

Dodaj swoje drobne ogłoszenie w naszym serwisie. Zapraszamy!

Dodaj ogłoszenie
Reklama
 Reklama