Wiadomości, jechać nową Knyszyna Ełku - zdjęcie, fotografia

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami odnośnie budowy dróg, doczekamy się wbicia pierwszej łopaty pod budowę trasy S-16, która poprowadzi z Knyszyna do Ełku. Z tym wbiciem łopaty jednak trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać. Ale już w miniony poniedziałek, 14 stycznia, w białostockim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisana została umowa na przygotowanie dokumentacji projektowej.

Układ dróg i szeroka do nich dostępność dla lokalnej gospodarki jest jak krwiobieg w organizmie. Z tym, że realizacja ważnych dróg w województwie podlaskim, to wciąż bolączka poszczególnych władz. Wygląda jednak na to, że ta bolączka będzie wkrótce tematem przeszłym. Powoli powstaje sieć drogowa, której mieszkańcy od dawna oczekują i to w zasadzie w każdym kierunku. W zasadzie gotowa jest już cała trasa z Białegostoku do Warszawy, w opracowaniu pozostaje dokumentacja niezbędna do wydania decyzji środowiskowej na części trasy S-19. Do tego budowane są także mniejsze drogi powiatowe.

Przez dłuższy czas droga S-16 prowadząca z Białegostoku do Ełku stała pod dużym znakiem zapytania. Nie wiadomo było czy będzie remontowana, czy będzie poszerzana. Jednak o tę drogę upominali się co jakiś czas poszczególni politycy, bo część z nich miała świadomość, że jest to dosyć ważna trasa z punktu widzenia rozwoju gospodarczego naszego regionu. To nie wszystko, bowiem trasa ma istotne znaczenie dla całego województwa podlaskiego, ponieważ ma łączyć się z drogą ekspresową S-19, która będzie częścią Via Carpathi, jak też trasy Via Baltica i krajowej ósemki.

Dziś już wiadomo, że nowa trasa S-16 powstanie. Można powiedzieć, że jest niezbędna. Pierwsza łopata ma zostać wbita za około 5 lat, zaś cała droga ma być ukończona do 2027 roku. W poniedziałek, 14 stycznia w siedzibie białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad została podpisana umowa na przygotowanie dokumentacji projektowej dużego odcinka, bo 70-kilometrowego. Konkretnie ma być przebudowany fragment od Knyszyna aż do Ełku.

- Przygotowane materiały pozwolą za dwa i pół roku wystąpić z wnioskiem o decyzję środowiskową. Realizacja zadania w systemie „Projektuj i buduj” przewidziana jest na lata 2024 (podpisanie umowy) – 2027 (zakończenie robót). Odcinek Ełk – Knyszyn będzie miał około 70 km. Wykonawca dokumentacji na obecnym, wstępnym etapie, ma:

- wskazać możliwe przebiegi planowanej „eski” (min. 5 różnych wariantów),

- opracować wstępne projekty techniczne drogi na każdym z planowanych wariantów, ze wskazaniem: ilości, rodzaju i lokalizacji koniecznych węzłów drogowych, obiektów inżynierskich (mostów, przepustów), wymagań co do koniecznego przekroju drogi głównej ale także dróg innych kategorii – podaje GDDKiA w Białymstoku.

Już ponad 3 lata temu ówczesny wiceminister infrastruktury Jerzy Szmit zapowiadał, że sieć drogowa w województwie podlaskim jest dla niego priorytetem. Wiceminister mówił, że należy skończyć z wykluczeniem gospodarczym, ale przede wszystkim komunikacyjnym, Polski Północno-Wschodniej. Dlatego jeszcze w grudniu 2015 roku zapowiedział że postara się zabezpieczyć środki na budowę między innymi trasy S-16. Jak przekonywał, jest to ważny szlak, który połączy się z dużą drogą ekspresową o przebiegu Grudziądz – Olsztyn – Augustów.

- Można powiedzieć, że w efekcie będziemy mieli połączenie południa z północą Polski. To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców województwa podlaskiego – powiedział już pół roku po wstępnej deklaracji ówczesnego wiceministra Kazimierz Gwiazdowski, poseł PiS. – Inicjatywa wyszła podczas posiedzenia zespołu w sprawie budowy Via Carpatii. Myślę, że to pomoże w rozwoju przemysłu i przedsiębiorstw, będziemy mieli połączenie ze światem – dodał.

Poseł tłumaczył, że dzięki omawianej ekspresówce takie miasta jak Mońki i Grajewo doczekają się obwodnic. Szczególnie dla drugiego z wymienionych ośrodków jest to bardzo ważne, ponieważ tam prace przygotowawcze były już rozpoczęte w 2008 r., ale zostały zaniechane. Niezależnie od tego, szybko też znalazły się pieniądze, które zostały zabezpieczone w budżecie państwa na ten cel. W efekcie dziś mamy podpisaną umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej, która określi zakres inwestycji drogowej, jak też i oszacuje koszty.

- Zadaniem wykonawcy będzie też wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej i rozpoznanie środowiska przyrodniczego w szerokim pasie każdego z analizowanych wariantów z rozpoznaniem jaki wpływ na okoliczne środowisko będzie miała droga o zaproponowanych rozwiązaniach technicznych, zebranie informacji o potrzebach, propozycjach, preferencjach i protestach okolicznych mieszkańców, gmin, powiatów, także w trakcie spotkań informacyjnych – wyjaśnia białostocki oddział GDDKiA.

Wszystkie informacje mają być ostatecznie zebrane w analizę wielokryterialną, z oceną każdego z wariantów na podstawie takich samych kryteriów i wskazanie wariantu najlepszego. Jest to o tyle istotne, żeby później nie było kłopotów z uzyskaniem decyzji środowiskowych, bez których inwestycja się nie rozpocznie. Tym bardziej, że trasa będzie przecież biegła przez tereny o szczególnym znaczeniu środowiskowym i przyrodniczym, więc na błędy nie można sobie pozwalać. To by opóźniło całą inwestycję.

Wykonawcą, który przygotuje dokumentację projektową, wyłonionym w przetargu, jest firma Schuessler – Plan Inżynierzy Sp. z o.o., która za kwotę 4,78 mln zł ma przygotować tę dokumentację w ciągu 29 miesięcy od chwili podpisania umowy.

Pierwotnie planowano, że dokumentacja techniczna i projektowa zostanie przygotowana wcześniej. Politycy zakładali, że już w 2020 roku rozpocznie się budowa S-16 z Knyszyna do Ełku. Dziś już wiadomo, że najwcześniej łopata na jej budowie będzie wbita w 2024 roku. Wynika to ze zmiany parametrów nowej drogi, która została podniesiona do wyższej kategorii.

(Agnieszka Siewiereniuk – Maciorowska/ Foto: GDDKiA)

Do 2027 roku mamy jechać nową S-16 z Knyszyna do Ełku komentarze opinie

  • Wincent - niezalogowany 2019-01-16 05:59:53

    To dobra wiadomość. Brawo . Wreszcie pomyślano o polskim transporcie i kierowcach. Jak dotychczas jedynie usprawnianie transport towarów starej unii na wschód.

Dodajesz jako: |

Ogłoszenia PREMIUM

Chcesz coś sprzedać lub kupić, oferujesz usługi, szukasz pracownika lub pracy?

Dodaj swoje drobne ogłoszenie w naszym serwisie. Zapraszamy!

Dodaj ogłoszenie
Reklama
 Reklama