15°C bezchmurnie

Idziesz na zwolnienie, ZUS może zapukać do drzwi. Ilu symulantów było na Podlasiu?

Wiadomości, Idziesz zwolnienie może zapukać drzwi symulantów było Podlasiu - zdjęcie, fotografia

Każdemu z nas może przydarzyć się choroba. Ale musimy pamiętać, że przebywając na zwolnieniu lekarskim możemy spodziewać się sprawdzenia przez pracodawcę lub ZUS, czy faktycznie tego zwolnienia potrzebujemy. Właściciel firmy ma prawo do kontroli pracownika deklarującego niezdolność do pracy, jeśli zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych.

Katarzyna Krupicka, rzeczniczka prasowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, przesłała nam dane dotyczące kontroli zwolnień lekarskich. Wynika z nich, że w pierwszym półroczu tego roku w województwie podlaskim Zakład zakwestionował wypłatę świadczeń chorobowych na kwotę ponad 90 tys. zł. To prawie 8 tys. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Spadła również liczba osób, które pozbawione zostały prawa do zasiłku. W tym roku wydano 93 decyzje wstrzymujące dalszą wypłatę świadczenia, co stanowi 70 proc. zeszłorocznej liczby (153). W pierwszym półroczu tego roku białostocki oddział ZUS przeprowadził 2,5 tys. kontroli osób, które korzystały ze zwolnienia lekarskiego. Było to o blisko 700 mniej kontroli niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

- Zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek prowadzić systematyczną kontrolę zarówno prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jak i prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich - mówi Katarzyna Krupicka. - W przypadku pierwszego rodzaju kontroli lekarze orzecznicy ZUS weryfikują, czy osoba korzystająca ze zwolnienia lekarskiego jest nadal chora i tym samym niezdolna do pracy, a w przypadku drugiej z kontroli pracownicy ZUS sprawdzają, czy dana osoba wykorzystuje zwolnienie zgodnie z jego przeznaczeniem, a nie remontuje mieszkanie lub wypoczywa na wczasach.

Rzeczniczka wyjaśnia, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych obniża podstawę wymiaru świadczeń chorobowych do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, gdy osoba na zwolnieniu lekarskim traci tytuł do ubezpieczenia chorobowego np. w wyniku wygaśnięcia umowy o pracę. Od 1 czerwca 2018 r. jest to kwota 4 622,84 zł.Z tego tytułu w pierwszym półroczu tego roku w województwie podlaskim obniżono zasiłki chorobowe i świadczenia rehabilitacyjne 682 osobom, na kwotę blisko 900 tys. zł.

Do czasu powszechnego wejścia w użycie elektronicznego zwolnienia lekarskiego, co stanie się 1 grudnia 2018 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek obniżyć o 25 proc. świadczenie, wszystkim tym, którzy w ciągu siedmiu dni nie dostarczą zwolnienia do pracodawcy lub ZUS-u. Świadczenie jest obniżane za każdy dzień zwłoki, począwszy od ósmego dnia zwolnienia. W pierwszym półroczu tego roku w naszym województwie Zakład obniżył z tego tytułu świadczenia chorobowe o kwotę 26,6 tys. zł.
Łącznie, od stycznia do czerwca wstrzymano bądź obniżono świadczenia chorobowe na kwotę 990 tys. zł.

(Piotr Walczak / Foto: pixabay.com)


Idziesz na zwolnienie, ZUS może zapukać do drzwi. Ilu symulantów było na Podlasiu? komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Ostatnie video - filmy na ddb24.pl