Miasto Białystok przeznacza półtora miliona złotych na projekty kulturalne

Kultura, Miasto Białystok przeznacza półtora miliona złotych projekty kulturalne - zdjęcie, fotografia
GRU 13
Urząd Miejski w Białymstoku godz: 00:00

Milion pięćset tysięcy złotych to budżet corocznego konkursu ofert w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Dotyczy projektów, które będą realizowane od 2 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Do 13 grudnia trwa przyjmowanie zgłoszeń.

Przedmiotem konkursu są zadania mające na celu:

- wspieranie przedsięwzięć kulturalnych o wysokiej randze artystycznej: festiwali, konkursów, prezentacji, spektakli realizowanych na terenie miasta, w tym projektów wybranych w Programie Wydarzeń Kluczowych w ramach realizacji „Programu Polityki Kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus”,

- wspieranie i promocję wydarzeń teatralnych i tanecznych,

- realizację i wspieranie działań w sferze ochrony dóbr kultury i promocji dziedzictwa kulturowego oraz edukacji społeczeństwa w sferze zachowania i promowania dziedzictwa kulturowego Białegostoku,

- wspieranie inicjatyw kulturalnych służących zaspokojeniu potrzeb kulturalnych mieszkańców i ich aktywizacji w dziedzinie kultury,

- wspieranie inicjatyw obejmujących promocję działań i dokonań lokalnych twórców,

- wspieranie działań utrwalających i promujących  tożsamość kulturową miasta, w tym  inicjatyw  z zakresu różnorodności kulturowej, dialogu międzykulturowego, prezentacji kultur mniejszości narodowych i etnicznych,

- realizację działań literackich, w tym projektów wydawniczych i przedsięwzięć promujących literaturę,

- wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej.

Jeden oferent może w konkursie złożyć maksymalnie 2 oferty. Udział wkładu własnego finansowego nie może być niższy niż 4%. Suma kosztów administracyjnych (obsługa księgowa, prawna, koordynacja, koszty materiałów biurowych) nie może przekroczyć 20% wszystkich kosztów jego realizacji.

Na konkurs przeznaczono 1,5 mln zł, w tym 400 tys. zł zarezerwowano na projekt wieloletni „Osiedlowego Domu Kultury”.

Ofertę należy sporządzić i następnie złożyć przez platformę Witkac.pl. Następnie wydrukować, podpisać przez uprawnione osoby i złożyć w wersji papierowej w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 8, pok. nr 205. Termin mija 13 grudnia 2019 r.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie www.bip.bialystok.pl.

(Źródło: bialystok.pl/ oprac. ASM/ Foto: BI-Foto)

Miasto Białystok przeznacza półtora miliona złotych na projekty kulturalne komentarze opinie

Dodajesz jako: |

Ogłoszenia PREMIUM

Chcesz coś sprzedać lub kupić, oferujesz usługi, szukasz pracownika lub pracy?

Dodaj swoje drobne ogłoszenie w naszym serwisie. Zapraszamy!

Dodaj ogłoszenie
Reklama
 Reklama