10°C słabe opady deszczu

Most w Supraślu już otwarty. Prezentuje się okazale

Nowy most w Supraślu jest już gotowy. W ramach inwestycji stary most został rozebrany, a w jego miejsce stanął nowy, a także rozbudowano drogę wojewódzką Nr 676. W środę, 11 października, Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonał odbioru robót, a w miniony wtorek, 17 października, władze województwa i gminy uroczyście go otworzyły, a duchowni obu wyznań poświęcili. Wartość inwestycji to ponad 12 mln zł.

- To taki piękny most, szczególnie z perspektywy Monastyru ładnie się prezentuje. Cieszymy się, że mogliśmy zrobić tę inwestycję w ciągu drogi wojewódzkiej z Białegostoku w kierunku Krynek, że powstała droga, która jest ważna dla tej części województwa, ważna też dla aglomeracji białostockiej, ponieważ dużo mieszkańców Białegostoku jedzie w kierunku wschodnim, w rejony Puszczy Knyszyńskiej. Inwestycja bardzo pięknie się prezentuje, most jest wyjątkowy, a do tego odcinek drogi w dobrym standardzie. Chciałem pogratulować sprawnie przeprowadzonej inwestycji. Życzę, aby ta droga, wraz z mostem jak najdłużej służyła mieszkańcom – powiedział Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński.

- Jak widać samorząd województwa buduje drogi, buduje mosty. Staramy się łączyć, a nie dzielić, staramy się wspierać samorządy w takich przedsięwzięciach. Wiemy, że te potrzeby, zgłaszane przez lokalne społeczności, są konieczne i takie inwestycje powinny być przeprowadzane. Oby takich inwestycji jak ta, było jak najwięcej, by służyły nie tylko mieszkańcom, ale też przyciągały do nas turystów – dodał członek Zarządu Województwa Stefan Krajewski.

Prace, jakie zostały wykonane w ramach tej inwestycji:

1) rozbiórka istniejącego obiektu mostowego

2) budowa mostu łukowego o długości 71,9 m

3) wykonanie przebudowy i poszerzenie jezdni na odcinku ok. 1,5 km

4) korekta łuków pionowych i poziomych,

5) budowa i przebudowa chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych,

6) budowa zatok autobusowych 2 szt.,

7) rozbudowa systemu odwodnienia: budowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej oraz rowów przydrożnych wraz z przepustami pod zjazdami, budowa separatorów i osadników,

8) budowa przejść oraz płotków dla płazów,

9) przebudowa i zabezpieczenie kolidujących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej

10) ustawienie barier ochronnych oraz elementów bezpieczeństwa drogowego.

Wartość inwestycji to 12 176 546 zł brutto. Wykonawcą robót było konsorcjum firm: Lider Konsorcjum – BUDREX – KOBI Sp. z o.o., Partner Konsorcjum – UNIBEP S.A. Oddział drogowy UNIBEP S.A. w Łomży. Prace trwały od maja 2016 roku do października 2017.

(Źródło i foto: wrotapodlasia.pl/ oprac. Cezarion)

Most w Supraślu już otwarty. Prezentuje się okazale komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Ostatnie video - filmy na ddb24.pl