Wiadomości, Ponad milionów złotych budżetu województwa poprawę transportu kolejowego - zdjęcie, fotografia

Zarząd województwa podlaskiego zwiększył o ponad 90 mln zł dofinansowanie na rewitalizację dwóch odcinków kolejowych: linii nr 57 ( Kuźnica Białostocka – Gieniusze) i linii nr 923 (Bufałowo Wschód – Bufałowo). Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. W piątek, 25 października br., marszałek Artur Kosicki i członek zarządu Marek Malinowski podpisali stosowny aneks do umowy z przedstawicielami PKP PLK.

Projekt poprawy infrastruktury na linii kolejowej nr 57 Kuźnica Białostocka - Geniusze oraz na linii kolejowej nr 923 Bufałowo Wschód - Bufałowo ma w założeniu skrócenie czasu jazdy pociągów  na odcinku granica państwa - Kuźnica Białostocka oraz Kuźnica Białostocka - Sokółka - Geniusze z obsługą bocznic i terminali przeładunkowych; poprawę częstotliwości, skomunikowania oraz punktualności realizowanych połączeń poprzez zwiększenie przepustowości linii dzięki wybudowaniu nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym; zwiększenie dostępności transportu kolejowego; poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego, przewożonych ładunków oraz ruchu drogowego na przejazdach kolejowych poprzez wybudowanie na najbardziej obciążonych ruchem drogowym przejazdach kolejowych samoczynnej sygnalizacji przejazdowej; racjonalizację kosztów eksploatacji i utrzymania zarządzanej infrastruktury oraz ograniczenie dewastacji infrastruktury kolejowej na przedmiotowej linii; umożliwienie niedyskryminującego dostępu do polskiej szerokotorowej infrastruktury kolejowej operatorom z innych krajów; zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko.

Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki podkreślał, że tzw. „szerokie tory” łączące Polskę i Białoruś to jedna z kluczowych inwestycji dla rozwoju gospodarczego regionu i całego kraju.

- Usprawni ruch kolejowy w województwie, kraju, ale także ruch międzynarodowy – to wszystko przyniesie wymierne efekty gospodarcze – mówił marszałek.

Zwiększenie dofinansowania, które pierwotnie wynosiło około 73 mln zł o ponad 90 mln  jest związane ze wzrostem kosztów realizacji przedsięwzięcia.

- W tej chwili mamy zabezpieczone w RPOWP 164 mln zł na rewitalizację tych dwóch odcinków kolejowych – mówił marszałek .

Dodał również, że jest to jedna z największych inwestycji w województwie podlaskim – jej całkowita wartość to prawie 250 mln zł.

- Nie chcemy aby nasze województwo stało w miejscu, musimy iść do przodu, rozwijać się, a do tego potrzebne są zdecydowane i poważne działania – mówił Artur Kosicki. – Teraz inwestujemy w dwa odcinki nr 57 i 923, ale chcemy zrewitalizować całość linii, aż do Białegostoku.

Marszałek dodał, że samorząd zabiega o wpisanie całego odcinka kolejowego pomiędzy Kuźnicą a Białymstokiem do międzynarodowej sieci TEN-T (Transeuropejska Sieć Transportowa) co pozwoli na finansowanie modernizacji trakcji nie tylko z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Jak informował Krzysztof Pietras, dyrektor Regionu Centralnego Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A umowa na rewitalizację linii kolejowych 57 i 923 w systemie „projektuj i buduj” z wykonawcą inwestycji ma być podpisana w połowie listopada.

W spotkaniu uczestniczyli również Paweł Wnukowski, radny wojewódzki, Paweł Kłos, zastępca dyrektora Regionu Centralnego ds. finansowych Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Andrzej Kierman dyrektor PKP PLK w Białymstoku.

(Źródło i foto: wrotapodlasia.pl/ oprac. ASM)

Ponad 90 milionów złotych z budżetu województwa na poprawę transportu kolejowego komentarze opinie

Dodajesz jako: |

Ogłoszenia PREMIUM

Chcesz coś sprzedać lub kupić, oferujesz usługi, szukasz pracownika lub pracy?

Dodaj swoje drobne ogłoszenie w naszym serwisie. Zapraszamy!

Dodaj ogłoszenie
Reklama
 Reklama