Wiadomości, Powstało Szkolne Centrum Wychowania Komunikacyjnego Łapach wspólny pomysł Białystok gmina Łapy - zdjęcie, fotografia

Od czwartku (10 października) w Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach działanie zaczęło Szkolne Centrum Wychowania Komunikacyjnego. To pierwsza taka placówka w województwie podlaskim. Ma służyć wszystkim dzieciom z terenu miasta i gminy Łapy i uczyć jak jak prawidłowo i bezpiecznie się zachować na drodze. Będzie też miejscem, gdzie - poza lekcjami wychowania komunikacyjnego - odbywać się będą szkolenia i egzaminy na kartę rowerową oraz zajęcia o bezpieczeństwie ruchu drogowego z policjantami i wykładowcami z WORD w Białymstoku oraz szkolenia z udzielania pierwszej pomocy. Centrum w fantomy do nauki reanimacji, tablice ze znakami drogowymi, gry edukacyjne, a także rowery wyposażył WORD w Białymstoku dzięki inicjatywie i wsparciu marszałka Artura Kosickiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. 

Idea tworzenia centrów wychowania komunikacyjnego w placówkach szkolno-przedszkolnych w miastach i powiatach powstała z inspiracji marszałka Kosickiego oraz jego współpracowników. Ta inicjatywy ma być alternatywą dla Gminnych Centrów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, które z różnym skutkiem realizowały misję edukacji o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Szkolne Centra - tak jak i Gminne Centra - tworzone są ze środków podlaskich WORD-ów, a ich utrzymaniem zajmują się później gminy i szkoły, na terenie których one funkcjonują. 

Centra będą wyposażone w specjalistyczny sprzęt oraz interesujące pomoce dydaktyczne (tematyczne gry planszowe, plansze edukacyjne, znaki drogowe, rzutnik wraz z ekranem, tablicę magnetyczną, jak również sprzęt do rozwijania umiejętności udzielania pierwszej pomocy - w tym fantomy dorosłych i dziecka). 

- To pierwsze takie centrum w województwie podlaskim. Będziemy tutaj w praktyce realizowali zadania edukacyjne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci na drodze. Próbujemy uczyć je tego poprzez zabawę. Jednocześnie Centrum będzie pełniło miejsce, gdzie będzie można zdawać egzaminy na kartę rowerową. Chodzi nam też o miejsce, gdzie mogą odbywać się praktyczne lekcje wychowania komunikacyjnego, szkolenia z zakresu kodeksu drogowego, egzaminy na kartę rowerową i prezentacje z udziałem instruktorów udzielania pierwszej pomocy, policjantów, wykładowców z WORD-u. Wydatek na powstanie takiego centrum nie jest mały, więc WORD jest bardzo zainteresowany, aby to miejsce żyło. Szkoła to umożliwia przez organizację lekcji, ale i zajęć z udziałem dorosłych: rodziców i innych członków lokalnej społeczności - mówił Przemysław Sarosiek, dyrektor białostockiego WORD-u.

Koszt powstania łapskiego Centrum to kwota 14,5 tysiąca złotych, które pochodzą z budżetu WORD Białystok (ośrodek sam musi zarabiać na swoje utrzymanie i nie korzysta z dotacji ani innych form wsparcia z publicznych środków). 

Inicjatywę powstawania Szkolne Centrum Wychowania Komunikacyjnego poparł wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Białymstoku, który współpracował aktywnie z białostockim WORD w miejskich akcjach społecznych związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. 

- Rolą osób zajmujących się aktywnie polityką - a zwłaszcza samorządowców i parlamentarzystów - jest wsparcie takich działań. Deklaruję, że podejmę wszelkie starania, aby samorządy i WORD-y miały jak najwięcej pieniędzy na takie inicjatywy. Gratuluję panu burmistrzowi jak również dyrektorowi WORD pomysłu i jego wykonania. Zrobię wszystko, aby w przyszłości powstawały kolejne takie centra, bo założenia nauki przez zabawę jest najbardziej efektywne - mówił samorządowiec. 

- Od początku kadencji pracuję, by budować wizerunek Łapy. By stały się punktem nie tylko na mapie powiatu białostockiego i województwa. Przepisy ruchu drogowego muszą być wpajane od małego poprzez zabawę, gry. By bezpieczne zachowanie na drodze stało się normą. Od nowego roku w Łapach - we współpracy z WORD Białystok - powstanie też możliwość zdawania egzaminów praktycznych na kategorię AM. Po pierwsze, odciąży to Białystok. A naszym mieszkańcom zapewnimy możliwość zdawania takich egzaminów na miejscu. To bardzo ważne, by dzieci zdawały je, a nie jeździły motorowerami bez uprawnień. Powstanie Centrum to krok w tym kierunku - dodał Krzysztof Gołaszewski, burmistrz Łap, jeden z inicjatorów powstania Centrum. 

Pomysłu stworzenia łapskiego SCWM gratulował dyrektorowi WORD i burmistrzowi Łap także wicestarosta powiatu białostockiego, który znalazł się wśród osób je otwierających. 

- Dzieci są uczestnikami ruchu drogowego. Ich wiedza i umiejętności muszą być pełne. Ważne są kodeks drogowy, etyka, kultura jazdy, życzliwość jazdy. Chcielibyśmy, by to Centrum było wzorcowym w całym powiecie, a także dla innych powiatów w województwie. Bardzo cenna jest też inicjatywa nauczania udzielania pierwszej pomocy, którą dzieci i młodzież tutaj praktycznie będą zdobywać. Ciągle jeszcze za mało jest takich miejsc, gdzie na fantomach uzyskuje się możliwość praktycznego zdobycia takich umiejętności - powiedział wicestarosta białostockiego powiatu. 

Starostwo Powiatowe w Białymstoku to jeden z najważniejszych partnerów WORD w Białymstoku w realizacji edukacyjnej misji bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

- Jestem bardzo wdzięczny samorządowym władzom województwa podlaskiego z panem marszałkiem Arturem Kosickim na czele za inspirację i pomoc w edukacji dzieci i młodzieży w nauce bezpieczeństwie ruchu drogowego. Ogromne dzięki także władzom powiatu za wzorową współpracę oraz panu burmistrzowie Gołaszewskiemu za zaproszenie do Łap. Tylko wspólne działanie tych wszystkich osób pozwoliło na powstanie tego Centrum, które teraz zacznie służyć dzieciom. Zapraszam także inne samorządy do współpracy przy otwieraniu takich szkolnych centrów jak to w Łapach - podsumował Sarosiek. 

(Cezarion/ Foto: WORD Białystok)

 

Powstało Szkolne Centrum Wychowania Komunikacyjnego w Łapach. To wspólny pomysł WORD Białystok i gmina Łapy. komentarze opinie

Dodajesz jako: |

Ogłoszenia PREMIUM

Chcesz coś sprzedać lub kupić, oferujesz usługi, szukasz pracownika lub pracy?

Dodaj swoje drobne ogłoszenie w naszym serwisie. Zapraszamy!

Dodaj ogłoszenie
Reklama
 Reklama