Wiadomości, Radni Koalicji Obywatelskiej pogwałcili Europejską Kartę Samorządu - zdjęcie, fotografia

Kiedy na ustach jest obrona Konstytucji oraz poszanowanie prawa, nie przeszkadza to politykom łamać tych praw, którzy rzekomo tych akurat praw bronią. A właśnie tak postąpili radni Koalicji Obywatelskiej, kiedy nie zawahali się podejmować uchwały w sprawach składów osobowych komisji w Radzie Miasta. Wojewoda Podlaski uchylił w trybie nadzorczym uchwały podjęte ich głosami, bo podjęte zostały z rażącym naruszeniem prawa.

Wracamy do posiedzenia Rady Miasta z końca listopada ubiegłego roku. A wracamy dlatego, że właśnie teraz Wojewoda Podlaski uchylił w trybie nadzorczym uchwały, które wówczas były podejmowane przez radnych Koalicji Obywatelskiej. Podejmowano je w skandaliczny sposób, który opisywaliśmy na naszych łamach. Radnych klubu Prawa i Sprawiedliwości większościowy klub Koalicji Obywatelskiej postanowił zapisać wbrew ich woli do komisji, do których akcesu nie zgłaszali. I przegłosował wszystkie składy komisji jak leciało.

Przypominamy, że radni PiS, z mównicy głośno i wyraźnie składali oświadczenia, że nie wyrażają zgody na pracę w komisjach branżowych, których składy osobowe przedstawiał radny Maciej Biernacki z Platformy Obywatelskiej. Chcieli pracować w innych komisjach, do których składali akces i gotowość do pracy. Nie uchylali się od pracy – jak próbował tę sytuację przeinaczyć radny Biernacki. To ten sam radny, który na Biegu Niepodległości, w wigilię Święta Niepodległości, jako jedyny uczestnik tego biegu, biegł w koszulce z napisem „Konstytucja”. Wszyscy pozostali biegli w normalnych strojach lub w koszulkach z napisem „Niepodległa”.

- Zostaliśmy przez radnych z Koalicji Obywatelskiej – bym powiedział – przymuszeni do pracy w komisjach, w których żeśmy nie wyrażali zgody na pracę w tych komisjach. W związku z powyższym poprosiliśmy pana wojewodę, jako wyższy organ nadzoru o zbadanie uchwał, które zostały podjęte na drugiej sesji Rady Miasta. I stwierdzenie, czy były one zasadne, czy nie. W naszej ocenie te uchwały zostały podjęte z rażącym naruszeniem prawa – przekazał w kilka dni po skandalicznym głosowaniu nad składami osobowymi poszczególnych komisji w Radzie Miasta, szef klubu radnych PiS, Henryk Dębowski.

- Radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany. Otwarte pozostaje pytanie, czy radny wybrany bez jego zgody do komisji ma taki obowiązek i jakiej jakości będzie to praca. Sam jestem bardzo ciekawy jakie stanowisko zajmie wojewoda w tej precedensowej sprawie – komentował wówczas też naszej redakcji konstytucjonalista z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, prof. Jarosław Matwiejuk.

Stanowisko wojewody podlaskiego już jest znane w tej sprawie. W trybie nadzorczym uchylił podjęte w dniu 29 listopada 2018 roku uchwały przyjęte głosami radnych wyłącznie Koalicji Obywatelskiej. A uchylił dlatego, że były podjęte z rażącym naruszeniem prawa.

Przeprowadzona analiza wykazała, iż ww. uchwała w sposób istotny narusza obowiązujące przepisy prawa, w szczególności art. 24 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w związku z powyższym w dniu 18 grudnia 2018 r. wszczęte zostało postepowanie nadzorcze” – czytamy w uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Podlaskiego dotyczącego akurat uchwały w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. „Należy również w tym miejscu przywołać art. 7 ust. 1 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego (Dz.U. z 1994 r., Nr 124 poz. 607) z dnia 15 października 1985 r. zgodnie z którym status przedstawicieli wybieranych do władz lokalnych powinien zapewniać swobodne wykonywanie ich mandatu. Mandat radnego ma charakter mandatu wolnego. Radny, w ramach działań zgodnych z prawem, ponosi jedynie polityczną odpowiedzialność przed wyborcami” – czytamy w dalszej części tego uzasadnienia.

Ustawa o samorządzie gminnym nie precyzuje dokładnie postępowania w takich sprawach, jednak do tej pory takich obyczajów nikt nigdzie do samorządu nie wprowadzał, jakie wprowadzili radni Koalicji Obywatelskiej w Białymstoku. A przecież część z nich udzielała się w projektach stygmatyzujących rzekome łamanie prawa przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. W tym samym niemal czasie na miejscu nie przeszkadzało im to łamać prawa, którego tak przecież bronili.

Przepisy w tej sprawie doprecyzował i to bardzo wyraźnie urząd Wojewody Podlaskiego. I stwierdził, że radnego pochodzącego z wolnych wyborów nie można zmuszać wbrew jego woli do wykonywania określonej pracy, w określonych obszarach. A nade wszystko nie wolno pozbawiać możliwości stanowienia o sobie. Radny lub radna mają wolne mandaty i powinni je wykonywać zgodnie ze swoją wolą, a nie wbrew niej. W ocenie organu nadzoru, brak zgody radnego na kandydowanie do określonej komisji, czyni nie skutecznym jej powołanie.

- To jest dokładnie tak, jak mówiłem wcześniej, że Koalicja Obywatelska w obawie przed rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody zrobiła krok w tył i wycofała swoje wcześniejsze uchwały. Od razu mówiliśmy przecież, że zostały podjęte z naruszeniem prawa. To jest kompromitacja klubu Koalicji Obywatelskiej, która, jak twierdzi – chce naprawiać ponoć życie publiczne. Te naprawy niech zacznie od siebie i zwyczajnie przestrzega prawa. Nie ukrywam, że mam satysfakcję z tego, iż racja była i jest po naszej stronie. My przestrzegamy prawa, wbrew temu co mówią politycy Koalicji Obywatelskiej, którzy pokazali wyraźnie swoją hipokryzję. Podkreślam, nie ma naszej zgody na demolowanie samorządu. Każdy radny ma wolny mandat, który sprawuje w imieniu mieszkańców i należy to uszanować – skomentował naszej redakcji szef klubu radnych PiS, Henryk Dębowski.

Wojewoda podlaski stwierdził, że przyjęta głosami Koalicji Obywatelskiej uchwała w sprawie powołania składów osobowych komisji branżowych w Radzie Miasta, do czasu zmiany miała charakter bezprawny. Co na to Koalicja Obywatelska? Rozważa skierowanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody podlaskiego. Decyzja o tym najprawdopodobniej zapadnie już na najbliższym posiedzeniu Rady Miasta, w piątek, 11 stycznia 2019 roku.

(Agnieszka Siewiereniuk – Maciorowska/ Foto: BI-Foto)

Radni Koalicji Obywatelskiej pogwałcili Europejską Kartę Samorządu komentarze opinie

Dodajesz jako: |

Ogłoszenia PREMIUM

Chcesz coś sprzedać lub kupić, oferujesz usługi, szukasz pracownika lub pracy?

Dodaj swoje drobne ogłoszenie w naszym serwisie. Zapraszamy!

Dodaj ogłoszenie
Reklama
 Reklama