Wiadomości, Radni radnych Koalicji Obywatelskiej Przestrzegajcie prawa! - zdjęcie, fotografia

To już kolejna uchwała przyjęta głosami radnych Koalicji Obywatelskiej, która nie wejdzie w życie. Wojewoda podlaski stwierdził kilka dni temu nieważność uchwały w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku, więc teraz całą procedurę trzeba będzie powtórzyć od początku. Dlatego radni PiS zaapelowali do radnych POKO, aby zaczęli przestrzegać prawa.

Jak informowaliśmy na naszych łamach jeszcze przed weekendem, Białystok wciąż nie ma ustalonego i uchwalonego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku”. To najważniejszy dokument, który powinien określać planistykę miasta, ale także wiele innych czynników z tym związanych. Powodem braku tej swoistej konstytucji jest to, że wojewoda podlaski musiał stwierdzić nieważność uchwały, jaką przyjęto w głosowaniu. Nieważność zaś była spowodowana brakiem zgodności z prawem tejże uchwały.

- Jak byliśmy świadkiem, podczas wyłożenia projektu studium do głosowania, żadna z uwag zgłoszonych zarówno przez mieszkańców w późniejszym etapie, jaki przez radnych Rady Miasta, nie została uwzględniona. Na to między innymi zwrócił uwagę pan wojewoda w swoim rozstrzygnięciu nadzorczym i uchylił studium. Apelujemy zatem do magistratu o przestrzeganie przepisów, o dostosowanie projektu studium do takiego stanu w jakim winno być przedstawione – to znaczy z uwzględnieniem uwag zgłoszonych przez mieszkańców, jak i uwag zgłoszonych przez radnych Rady Miasta i ponowne wyłożenie tego projektu do głosowania – powiedział radny PiS, Konrad Zieleniecki, wiceprzewodniczący komisji zagospodarowania przestrzennego.

To o czym mówił radny Zieleniecki było tylko jednym z powodów, dla którego wojewoda podlaski stwierdził nieważność uchwały. Powodów zaś było więcej. Nie dookreślono choćby kwestii planowanej zabudowy w Białymstoku, jak też popełniono szereg pomniejszych błędów przez urzędników, a następnie przyjętych bez mrugnięcia okiem przez radnych Koalicji Obywatelskiej. Jak mówili dziś radni PiS, Przewodniczący Rady Miasta, który już zdążył oskarżyć wojewodę podlaskiego o stwierdzenie nieważności studium z powodów politycznych a nie merytorycznych, działać ma w imieniu wszystkich radnych. Bo od tego jest przewodniczącym Rady Miasta, a nie klubu radnych POKO.

- Rada Miasta jest organem kolegialnym. Nie ma tam tylko radnych Koalicji Obywatelskiej, ale też jesteśmy my, radni Prawa i Sprawiedliwości. Chciałbym tylko przypomnieć, że w zeszłym roku byliśmy przymuszani przez radnych Koalicji Obywatelskiej do pracy w komisjach. Tutaj organ nadzoru stwierdził, że uchwały zostały podjęte z naruszeniem prawa. Pan radny Łukasz Prokorym (przewodniczący Rady Miasta – dop. red.) skierował nawet sprawę do sądu, który też stwierdził, że to jest po prostu niezasadne – mówił szef klubu radnych PiS Henryk Dębowski.

- Przewodniczący Prokorym powołuje się na brak czasu, na to, że uchylenie tego studium opóźni w czasie możliwość uchwalania kolejnych planów zagospodarowania. Ale przepychanie wadliwego prawa kolanami…? To nie na tym ma polegać działanie samorządu. Bo ani pan prezydent, ani klub większościowy w Radzie Miasta, nie mają monopolu na prawdę, żeby zawsze mieli rację – stwierdził radny PiS, Paweł Myszkowski.

I może mieć w tym sporo racji, ponieważ nawet gdyby wojewoda podlaski kierował się politycznym interesem przy rozstrzygnięciu nadzorczym, to przepisy prawa nie mają barw politycznych. Dokumenty są albo zgodne, albo niezgodne z prawem. W tym zaś przypadku należało posłuchać radnych i mieszkańców, którzy na sesji Rady Miasta, jeszcze przed głosowaniem zwracali uwagę na błędy formalne oraz brak naniesionych do dokumentu studium uwag, jakie zgłaszali wcześniej.

Radny Dębowski uważa, że jeśli i tym razem sprawa uchylonego studium trafi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, najprawdopodobniej czeka ją podobny los, jak inne uchwały podejmowane głosami wyłącznie radnych Koalicji Obywatelskiej, o których wiadomo, że podejmowane były z naruszeniem prawa.

(Agnieszka Siewiereniuk – Maciorowska/ Foto: DDB)

Radni PiS do radnych Koalicji Obywatelskiej: Przestrzegajcie prawa! komentarze opinie

Dodajesz jako: |

Ogłoszenia PREMIUM

Chcesz coś sprzedać lub kupić, oferujesz usługi, szukasz pracownika lub pracy?

Dodaj swoje drobne ogłoszenie w naszym serwisie. Zapraszamy!

Dodaj ogłoszenie
Reklama
 Reklama