Gospodarka, Rośnie liczba pracujących cudzoziemców Podlaskiem dominują Białorusini - zdjęcie, fotografia

Obywateli innych państw, którzy przyjeżdżają do Polski w poszukiwaniu pracy, jest coraz więcej. W całym kraju składki ZUS płaci 584 tysiące obcokrajowców ze 168 państw. Największą grupę ubezpieczonych stanowią Ukraińcy. Jak wynika ze statystyk, składki wpływają od ponad 431 tysięcy obywateli Ukrainy. To 74 proc. wszystkich legalnie zatrudnionych w naszym kraju cudzoziemców.

Z danych, jakie otrzymaliśmy z białostockiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wynika, że na ponad 10 tysięcy legalnie zatrudnionych obcokrajowców w województwie podlaskim 39 proc. to Ukraińcy. Chociaż przeważają oni liczebnie w całej Polsce, to jednak nasz region zdominowali obywatele Białorusi. Na koniec lutego tego roku opłacających składki emerytalne i rentowe było 4,7 tys. obywateli tej narodowości, co stanowi około 47 proc. wszystkich ubezpieczonych w białostockim oddziale ZUS cudzoziemców. 

ZUS podaje, że piramida wieku legitymujących się zagranicznym paszportem ma również swoje zróżnicowanie ze względu na płeć. Najwięcej, bo ponad 17 proc. osób, które przyjechały do pracy, to cudzoziemcy w wieku 25 - 29 lat. Zdecydowaną większość - 68 proc. - stanowią mężczyźni. Kolejna liczna grupa to 16,9 proc. w wieku 30 - 34 lata. Tu aż 72,5 proc. stanowią panowie. Najmniej zatrudnionych to osoby po 65. i przed 19. rokiem życia.

Ta struktura ma swoje uzasadnienie. Według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności najchętniej przyjezdni obcokrajowcy podejmują pracę w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, transporcie i gospodarce magazynowej. Te branże pochłonęły ponad 40 proc. ogółu legalnie pracujących cudzoziemców. Najmniej, bo zaledwie ponad 1,5 proc., to opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

Liczba obcokrajowców przez ostatnie 10 lat wzrosła prawie dziewięciokrotnie. Największą dynamikę obserwujemy wśród obywateli spoza Unii Europejskiej, w szczególności wymienionych już obywateli Ukrainy, Białorusi, ale również Indii, Gruzji, Nepalu i Bangladeszu. W skali całego kraju liczba Ukraińców zwiększyła się 26-krotnie,  Białorusinów ośmiokrotnie, a Gruzinów 29-krotnie. Chociaż tych ostatnich w województwie podlaskim jest zaledwie 117, to w całej Polsce płaci składki 8 tysięcy - podaje Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego.

Liczba cudzoziemców podlegających ubezpieczeniom społecznym w Polsce rośnie. Przy czym największy wzrost zaobserwować można w ciągu ostatnich czterech latach. O ile w latach 2008 - 2013 udział ubezpieczonych cudzoziemców z krajów UE i spoza UE utrzymywał się na zbliżonym poziomie, to w kolejnych latach rósł udział cudzoziemców spoza UE i we wrześniu 2018 r. wyniósł 93,7 proc.

(P. Walczak / Foto: pixabay.com)

Rośnie liczba pracujących cudzoziemców. W Podlaskiem dominują Białorusini komentarze opinie

Dodajesz jako: |

Ogłoszenia PREMIUM

Chcesz coś sprzedać lub kupić, oferujesz usługi, szukasz pracownika lub pracy?

Dodaj swoje drobne ogłoszenie w naszym serwisie. Zapraszamy!

Dodaj ogłoszenie
Reklama
 Reklama