Są problemy z udostępnianiem dokumentów dotyczących ofiar przemocy

Wiadomości, problemy udostępnianiem dokumentów dotyczących ofiar przemocy - zdjęcie, fotografia

Urzędy miast i gmin nie mają jasności komu i w jakim zakresie mogą zapewnić dostęp do dokumentacji gromadzonej w ramach procedury „Niebieskiej Karty" - wskazuje prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych i wnosi do MRPiPS o zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

- Chodzi o precyzyjne określenie katalogu dokumentów i danych zgromadzonych w toku procedury +Niebieska Karta+, do których dostęp mogą mieć zarówno ofiary przemocy w rodzinie, osoby podejrzane o jej stosowanie, jak i ją stosujące - wyjaśnia UODO.

Obecnie - co prezes UODO Jan Nowak podnosi w piśmie do minister rodziny Bożeny Borys-Szopy - urzędy miast i gmin w pismach kierowanych do UODO wyrażają "wątpliwości co do zakresu danych osobowych, które mają prawo udostępnić osobom dotkniętym przemocą oraz osobom podejrzewanym o stosowanie przemocy w rodzinie". Prezes UODO zwraca uwagę, że obecnie ograniczenie dostępu do dokumentów zgromadzonych w ramach procedury „Niebieska Karta" odbywa się na zasadzie wyłączeń, które są nieprecyzyjne dla podmiotów stosujących te regulacje. Przykładowo sprawca przemocy domowej ma dostęp do dokumentów, ale wyłączeniem „danych osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz osób zgłaszających podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie, których udostępnienie mogłoby spowodować zagrożenie życia, zdrowia lub bezpieczeństwa...".W ocenie Prezesa UODO taka konstrukcja przepisów powoduje, że nie jest jasne, do jakich dokumentów ostatecznie mają dostęp poszczególne osoby.

Co więcej, w jednym z wyłączeń pojawia się określenie „innych dokumentów", co dodatkowo komplikuje urzędom miast i gmin zapewnienie dostępu do dokumentacji.

- Prowadzi bowiem do tego, że ograniczenie prawa dostępu do danych osobowych nie następuje na poziomie prawa powszechnie obowiązującego, co przewiduje RODO, lecz jest zależne od uznania konkretnego urzędnika - podnosi UODO.

Według prezesa Urzędu, zmian wymaga nie tylko ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ale też rządowe rozporządzenie w sprawie procedury „Niebieskie Karty" oraz wzór formularzy „Niebieska Karta".

- W tym przypadku chodzi o to, by przepisy te były zgodne z art. 23 RODO, który określa jakie elementy muszą mieć krajowe regulacje ograniczające uprawnienia przyznane na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - wyjaśnia UODO.

(Źródło: http://kurier.pap.pl/ oprac. Cezarion/ Foto: pixabay.com/ collector)

Reklama

Są problemy z udostępnianiem dokumentów dotyczących ofiar przemocy komentarze opinie

Dodajesz jako: |

Ogłoszenia PREMIUM

Chcesz coś sprzedać lub kupić, oferujesz usługi, szukasz pracownika lub pracy?

Dodaj swoje drobne ogłoszenie w naszym serwisie. Zapraszamy!

Dodaj ogłoszenie
Reklama
 Reklama