Wiadomości, Studium Wojewoda stwierdził istotne naruszenie prawa uchwalaniu - zdjęcie, fotografia

Rada Miasta obecnej kadencji chyba idzie na rekord pod względem podejmowania uchwał niezgodnych z prawem, istotnie naruszających prawo oraz rażąco naruszających prawo. Wojewoda podlaski właśnie stwierdził nieważność kolejnej uchwały – fundamentalnej, można rzec – bo dotyczącej studium.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Białegostoku to jeden z najważniejszych miejskich dokumentów. To on bowiem określa kierunki i możliwości rozwoju, stref przemysłowych, mieszkaniowych, handlowych, usługowych, oświatowych, ale także całą masę innych kwestii, które kształtują miasto na lata. To swego rodzaju konstytucja, zgodnie z którą, muszą być podejmowane wszystkie uchwały planistyczne, urbanistyczne, ale także zgodnie z nią muszą być wydawane wszystkie pozwolenia na budowę.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zostało uchwalone uchwałą Rady Miasta Białystok nieco ponad miesiąc temu, bo 18 czerwca 2019 r. Od początku wiele osób, w tym radni Prawa i Sprawiedliwości, przedsiębiorcy, ale i zwykli mieszkańcy, wyrażali obawy o zgodność z przepisami prawa tego dokumentu, przygotowanego przez urzędników białostockiego magistratu. Głos radnych PiS, przedsiębiorców, podobnie jak i głos mieszkańców, został kompletnie pominięty, a radni Koalicji Obywatelskiej podnieśli ręce zgodnie za wszystkim, co było podsunięte przez prezydenta i jego urzędników.

W dniu 18 czerwca 2019 r. Rada Miasta Białystok podjęła uchwałę Nr XII/165/19 w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku, która wpłynęła do organu nadzoru w dniu 25 czerwca 2019 r. i z urzędu poddana została kontroli legalności, która wykazała, że przy jej podjęciu naruszono w sposób istotny obowiązujące przepisy prawa” – napisał w pierwszych słowach uzasadnienia do stwierdzenia nieważności uchwały wojewoda podlaski.

Powodów do uchylenia jest co najmniej kilka. Najważniejszymi z nich okazało się złamanie procedur obowiązujących przy uchwalaniu tego rodzaju dokumentu. Najzwyczajniej w świecie, muszą być podejmowane określone czynności planistyczne gwarantujące możliwość kontroli legalności podejmowanych rozwiązań i sposobu dokonywania rozstrzygnięć organu sporządzającego studium, a także uzyskiwanych wymaganych prawem opinii i uzgodnień. W przypadku przyjmowania tego dokumentu, jakim jest studium, czynności tych nie wykonano. Nie wskazano również bilansu terenów pod zabudowę – a to również niezbędny element studium, który musi być określony a na dodatek doprecyzowany.

Rozstrzygnięcie jedną uchwałą o uwzględnieniu części uwag i jednocześnie uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Białegostoku bez dokonania stosownej korekty wynikającej z tego uwzględnienia oznacza, że pod względem formalno-prawnym rozstrzygnięcie o częściowym uwzględnieniu uwag przez Radę Miasta nie zostało odwzorowane w uchwalonym studium w wymaganej procedurze planistycznej tj. zgodnie z art. 11 ustawy planistycznej. W istocie zatem przedmiotowa uchwała nie powinna być uchwalona w takim kształcie, gdyż część uwag uwzględnionych przez Radę Miasta powinna zostać ujęta w ww. dokumencie jakim jest studium i poddana stosownej procedurze celem ponownego wyłożenia i uchwalenia przez Radę” – wskazuje wojewoda podlaski.

Białystok dalej zatem nie ma prawidłowego studium, ponieważ poprzednie zdezaktualizowało się już wiele lat temu i jest w związku z tym od wielu lat nieobowiązujące. Dodamy tylko, że nad tym studium, które było przedmiotem rozstrzygnięcia wojewody podlaskiego, urzędnicy pracowali od 2013 roku. Mija właśnie sześć lat od tego momentu, od kiedy wypłacamy wynagrodzenia prezydentom, urzędnikom i radnym za przygotowanie studium, którego wciąż nie ma.

(Agnieszka Siewiereniuk – Maciorowska/ Foto: bialystok.pl)

Reklama

Studium nie ma. Wojewoda stwierdził istotne naruszenie prawa przy jego uchwalaniu komentarze opinie

  • gość 2019-07-29 12:43:41

    Nieudolnych urzędników wywalić z roboty na zbity pysk!

Dodajesz jako: |

Ogłoszenia PREMIUM

Chcesz coś sprzedać lub kupić, oferujesz usługi, szukasz pracownika lub pracy?

Dodaj swoje drobne ogłoszenie w naszym serwisie. Zapraszamy!

Dodaj ogłoszenie
Reklama
 Reklama