Wiadomości, Tysiące wniosków niesamodzielnych - zdjęcie, fotografia

Przyjmowanie wniosków dotyczących 500+ dla niesamodzielnych rozpoczęły się już we wrześniu 2019 roku. Aby otrzymać wypłatę od października, trzeba było złożyć dokumenty do końca tego miesiąca. W województwie podlaskim zrobiło to 13 790 osób. Jednak ZUS wciąż przyjmuje wnioski o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Każdy kto przeoczył ten termin, może złożyć go na bieżąco.

Tylko w listopadzie do oddziału ZUS w Białymstoku trafiło tysiąc wniosków. Świadczenie uzupełniające zostanie przyznane od dnia, w którym spełnione zostaną wymagane warunki, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszony został wniosek o to świadczenie. Przysługuje ono osobom, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji i potrzebują stałego albo długotrwałego wsparcia opiekuna, bez pomocy którego nie będą miały zaspokojonych podstawowych potrzeb życiowych - mówi Katarzyna Krupicka z białostockiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

O świadczenie może starać się każdy, kto ukończył 18 lat i mieszka w Polsce. Ubiegając się o dodatek, musi przedstawić orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Jeśli go nie ma, to zostanie zbadany przez lekarza orzecznika ZUS. Maksymalna kwota świadczenia wynosi 500 zł,jednak nie wszyscy tyle dostaną.

500 zł otrzyma osoba, która nie posiada żadnych świadczeń pieniężnych finansowanych publicznie, jak np. emerytury czy renty lub gdy łączna kwota świadczenia uzupełniającego i innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych nie przekroczy 1 600 zł miesięcznie. Jeżeli więc np. emerytura brutto wynosi 1 400 zł, to świadczenia zwiększymy o 200 zł. Maksymalną kwotę dodatku otrzymało 61 proc. uprawnionych, a zaledwie 5 proc. to uzupełnienie mniejsze niż 100 zł - dodaje Krupicka.

500 plus dla niesamodzielnych nie jest przyznawane automatycznie. Trzeba złożyć wniosek.

Obowiązkowe jest również powiadomienie ZUS o wszelkich zmianach, które mają wpływ na prawo do świadczenia uzupełniającego lub na jego wysokość. W szczególności dotyczy to takich sytuacji:
- uzyskanie prawa do świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, w tym także do świadczenia o charakterze emerytalno - rentowym, które przyzna KRUS lub inny organ emerytalny,
- zwiększenie kwoty świadczenia finansowanego ze środków publicznych, które wypłacają podmiot inny niż ZUS - np. KRUS czy ośrodek pomocy społecznej,
- tymczasowe aresztowanie albo odbywanie kary pozbawienia wolności, oprócz kary w systemie dozoru elektronicznego.

Jeśli ZUS nie zostanie powiadomiony o tych okolicznościach i wypłaci świadczenie, do którego utracone zostało prawo, będzie trzeba je zwrócić. Z kolei gdy wypłaci świadczenie w zbyt dużej kwocie, będzie trzeba zwrócić jego zawyżoną część.

(P. Walczak / Foto: pixaby.com)

Tysiące wniosków o 500+ dla niesamodzielnych komentarze opinie

Dodajesz jako: |

Ogłoszenia PREMIUM

Chcesz coś sprzedać lub kupić, oferujesz usługi, szukasz pracownika lub pracy?

Dodaj swoje drobne ogłoszenie w naszym serwisie. Zapraszamy!

Dodaj ogłoszenie
Reklama
 Reklama