Wiadomości, Urząd Miejski sprzyja środowiskom tęczowym - zdjęcie, fotografia

Urząd Miejski w Białymstoku odmówił przeprowadzenia dowodu z ustalenia dokładnej daty i godziny zgłoszeń zgromadzeń publicznych zaplanowanych na 20 lipca. W tym samym miejscu i o tej samej godzinie zgłoszono ich kilka, ale urząd twierdzi, że pierwszym było zgłoszenie marszu równości, któremu niechętnych są tysiące białostoczan. Ale to właśnie ten marsz najprawdopodobniej się odbędzie, a nie inne zgromadzenia zgłoszone w odstępie… no właśnie – w jakim – tego dziś nie bardzo wiadomo.

Prawo o zgromadzeniach publicznych mówi wyraźnie w jaki sposób należy je zgłaszać i w jaki sposób organ wydający zgodę powinien podchodzić do rozpatrywania składanych wniosków. W przypadku terminu 20 lipca w Białymstoku zgłoszonych zostało łącznie około 40 różnego rodzaju wydarzeń, zgromadzeń, pikiet i marszy. Jednak tylko trzy z nich pokrywają się całkowicie co do planowanej trasy i godziny. Chodzi o marsz równości, marsz rodzin – marsz w obronie tradycyjnych wartości i rodziny oraz marsz przeciwko demoralizacji młodzieży.

Zgodnie z polskim prawem, w przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o kolejności wniesienia tego zawiadomienia decydują data, godzina oraz minuta wprowadzenia zawiadomienia do systemu teleinformatycznego gminy. I tu jest zasadnicza sprawa, jak do tego przepisu odnoszą się urzędnicy z białostockiego magistratu.

- Jeżeli wniesiono zawiadomienia o zamiarze zorganizowania dwóch lub większej liczby zgromadzeń, które mają zostać zorganizowane chociażby częściowo w tym samym miejscu i czasie, w szczególności w odległości mniejszej niż 100 m pomiędzy zgromadzeniami, i nie jest możliwe ich odbycie w taki sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, o pierwszeństwie wyboru miejsca i czasu zgromadzenia decyduje kolejność wniesienia zawiadomień – wyjaśnia naszej redakcji Przemysław Klimek z Podlaskiego Instytutu Rzeczpospolitej Suwerennej, który złożyła wniosek o zorganizowanie marszu w obronie tradycyjnych wartości i rodziny.

Decyzję o pozwoleniu na zgromadzenie lub odmowie na organizację zgromadzenia wydaje organ gminy. W przypadku Białegostoku – z upoważnienia prezydenta Tadeusza Truskolaskiego robią to urzędnicy urzędu miejskiego. I to na nich też spoczywa obowiązek ustalenia dokładnych terminów, godzin, minut i sekund w jakich wnioski spłynęły drogą elektroniczną. Obecnie mamy taką sytuację, że złożone wnioski o zgromadzenia na 20 lipca 2019 r., dzieliły od siebie sekundy, a nawet mniej niż sekundy.

- Pan Maciejewski prowadzący rozprawę administracyjną powiedział, że wniosek o organizację marszu równości wpłynął o godzinie 00.00, a w zasadzie kilka milisekund po północy. Nasz wpłynął sekundę po północy. Wówczas zgłosiłem wniosek o przeprowadzenie dowodu z oględzin skrzynki mailowej urzędu miejskiego na okoliczność ustalenia kolejności zgłoszeń oraz dowodu z przesłuchania świadka – informatyka z urzędu miejskiego, który powinien móc wyjaśnić jak działa skrzynka mailowa, aby nie było żadnych wątpliwości co do kolejności wpływu wniosków. Niestety, obydwa zgłoszone przeze mnie wnioski dowodowe, urząd miejski odrzucił. To oznacza, że nic więcej ustalał nie będzie – powiedział nam Przemysław Klimek.

Trochę dziwne zachowanie miejskich urzędników, którzy musieli przeprowadzić rozprawę administracyjną odnośnie wydania pozwolenia na zgromadzenie publiczne. To im przede wszystkim powinno zależeć na rzetelnym wyjaśnieniu i wskazaniu kolejności wpływu wniosków drogą elektroniczną. Odmowa przeprowadzenia dowodów, o które wnosił przedstawiciel Fundacji PIRS, dawać może wrażenie, że kolejność zgłoszeń mogła jednak być inna. W przeciwnym razie, urząd miejski nie odmawiałby takich dowodów, tylko potwierdziłby tę kolejność zgłoszeń wniosków, o jakiej poinformował podczas rozprawy administracyjnej.

Jeśli przedstawiciele Podlaskiego Instytutu Rzeczpospolitej Suwerennej otrzymają decyzję odmawiającą im przeprowadzenia ich zgromadzenia, sprawa na pewno oprze się o sąd. Być może sąd wówczas podda ocenie dowodowej wątpliwości w sprawie dokładnej minuty, a nawet milisekundy wpłynięcia wniosku na skrzynkę elektroniczną urzędu miejskiego. Obecnie sytuacja wygląda tak, jakby pracownicy prezydenta Białegostoku sprzyjali tęczowym aktywistom bardziej niż innym, skoro odmówili przeprowadzenia dowodu w sytuacji, która tego wymaga.

(Agnieszka Siewiereniuk – Maciorowska/ Foto: BI-Foto)

Reklama

Urząd Miejski sprzyja środowiskom tęczowym? komentarze opinie

 • Gość - niezalogowany 2019-07-05 01:26:37

  Urząd Mjejski jest od sprzyjania obywatelom, wszystkim. Osoby pod tęczowymi flagami też są obywatelami. Tradycyjne, chrześcijańskie wartości to przede wszystkim godność i szacunek dla każdego człowieka.
  Bogoojczyźniane obsesje jednej Pani Redaktor i jej pisowskich towarzyszy nie mogą terroryzować wielkiego, pięknego i barwnego miasta...W.

 • Gość - niezalogowany 2019-07-05 01:27:43

  Urząd Mjejski jest od sprzyjania obywatelom, wszystkim. Osoby pod tęczowymi flagami też są obywatelami. Tradycyjne, chrześcijańskie wartości to przede wszystkim godność i szacunek dla każdego człowieka.
  Bogoojczyźniane obsesje jednej Pani Redaktor i jej pisowskich towarzyszy nie mogą terroryzować wielkiego, pięknego i barwnego miasta...W.

 • Gość - niezalogowany 2019-07-05 16:46:53

  Nie rozumiem dlaczego tęczowe środowiska są tak potępiane. Tradycyjny chrześcijanin (nie wszyscy) co niedzielę stoi w pierwszym rzędzie w kościele z rodziną. Od poniedziałku zdradza żonę z kochanką idzie do spowiedzi - klepnie zdrowaśki ma rozgrzeszenie i dalej zdradza. To o to chodzi? W każdym Piśmie Św napisano by kochać bliźniego jak siebie samego. Teczowi to też ludzie - tradycyjnie chrześcijanie nie zapominajcie o tym.

 • Artur - niezalogowany 2019-07-06 03:59:42

  Dlaczego tak bardzo boicie się tego marszu? Tyle nienawiści i jadu....

Dodajesz jako: |

Ogłoszenia PREMIUM

Chcesz coś sprzedać lub kupić, oferujesz usługi, szukasz pracownika lub pracy?

Dodaj swoje drobne ogłoszenie w naszym serwisie. Zapraszamy!

Dodaj ogłoszenie
Reklama
 Reklama