Wiadomości, Wojewódzki Administracyjny zajmie konstytucją planistyczną Białegostoku - zdjęcie, fotografia

Radni przede wszystkim głosami Koalicji Obywatelskiej zdecydowali się zaskarżyć rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody podlaskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Kilka tygodni temu wojewoda podlaski stwierdził bowiem nieważność uchwały przyjętej również głosami Koalicji Obywatelskiej odnośnie uchwalenia studium kierunków i zagospodarowania przestrzennego Białegostoku, które jest swoistą konstytucją planistyczną w naszym mieście.

Pod koniec lipca tego roku wojewoda podlaski stwierdził nieważność uchwały, jaką przyjęła w czerwcu Rada Miasta. Chodziło o studium kierunków i zagospodarowania przestrzennego Białegostoku. Jeszcze na etapie dyskusji, przed głosowaniem, część z radnych, ale także i mieszkańców naszego miasta, wskazywało na błędy, jakie zostały poczynione w procedurze dotyczącej uchwalania tego dokumentu. Te błędy, których nie chcieli widzieć urzędnicy białostockiego magistratu, ani radni Koalicji Obywatelskiej zauważył wojewoda podlaski, który między innymi w rozstrzygnięciu nadzorczym wskazał, iż doszło do istotnego naruszenia przepisów prawa.

Rozstrzygnięcie jedną uchwałą o uwzględnieniu części uwag i jednocześnie uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Białegostoku bez dokonania stosownej korekty wynikającej z tego uwzględnienia oznacza, że pod względem formalno-prawnym rozstrzygnięcie o częściowym uwzględnieniu uwag przez Radę Miasta nie zostało odwzorowane w uchwalonym studium w wymaganej procedurze planistycznej tj. zgodnie z art. 11 ustawy planistycznej. W istocie zatem przedmiotowa uchwała nie powinna być uchwalona w takim kształcie, gdyż część uwag uwzględnionych przez Radę Miasta powinna zostać ujęta w ww. dokumencie jakim jest studium i poddana stosownej procedurze celem ponownego wyłożenia i uchwalenia przez Radę” – wskazywał wojewoda podlaski.

Urzędnicy, prezydent i radni POKO uznali, że wojewoda nie miał racji, dlatego na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w piątek, 23 sierpnia, dyskutowana była kwestia zaskarżenia tego rozstrzygnięcia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Referująca projekt uchwały Agnieszka Rzosińska w imieniu prezydenta Białegostoku o skierowaniu sprawy do sądu mówiła, że wszystkie procedury przeprowadzono prawidłowo, analizy poczyniono dogłębnie i studium w kształcie jakim było głosowane, jest dobre.

- Uważam, że dokument został zrobiony prawidłowo, prawidłowo przeprowadzono procedurę planistyczną i nie ma żadnych podstaw do stwierdzenia nieważności studium – powiedziała Agnieszka Rzosińska, dyrektor departamentu urbanistyki w urzędzie miejskim w Białymstoku.

- Tutaj doszło do takiej sytuacji, że Rada, już w nowej kadencji, w nowym składzie, głosowała nad identycznym projektem studium, identycznymi uwagami, co do których już się Rada wypowiadała (w poprzedniej kadencji – dop. red.) i to podkreślił wojewoda. Ja będę głosował przeciwko tej skardze, bo uważam, że jest to po prostu bezzasadne – argumentował radny PiS Paweł Myszkowski.

- Jeżeli chodzi o projekt uchwały dotyczący skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody podlaskiego, ja jako radny, z tym się zgodzić nie mogę, ponieważ rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody jasno wskazuje, że przy podjęciu tej uchwały naruszono w sposób istotny obowiązujące przepisy prawa – dodał szef klubu radnych PiS, Henryk Dębowski.

Niezależnie od takich twierdzeń, większościowy klub radnych Koalicji Obywatelskiej – choć znów nie wszyscy głosowali „za” – Rada Miasta zdecydowała się na przekazanie skargi na to rozstrzygnięcie wojewody podlaskiego do rozpoznania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Taki stan rzeczy sprawia, że Białystok dalej nie ma prawidłowego studium, ponieważ poprzednie zdezaktualizowało się już wiele lat temu i jest w związku z tym od wielu lat nieobowiązujące.

(Agnieszka Siewiereniuk – Maciorowska/ Foto: BI-Foto)

Wojewódzki Sąd Administracyjny zajmie się konstytucją planistyczną Białegostoku komentarze opinie

Dodajesz jako: |

Ogłoszenia PREMIUM

Chcesz coś sprzedać lub kupić, oferujesz usługi, szukasz pracownika lub pracy?

Dodaj swoje drobne ogłoszenie w naszym serwisie. Zapraszamy!

Dodaj ogłoszenie
Reklama
 Reklama