Wiadomości, Wypadki pracy Miliony odszkodowań Podlasiu rośnie liczba skierowań sanatoriów - zdjęcie, fotografia

W ubiegłym roku ZUS wypłacił jednorazowe odszkodowania w związku z wypadkiem przy pracy dla 1 642 ubezpieczonych. - Ta liczba nie jest tożsama z ilością wypadków, które mają miejsce w naszym województwie, gdyż niektóre zdarzenie nie powodowały stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu - mówi w rozmowie z naszą redakcją Katarzyna Krupicka, rzeczniczka prasowa ZUS w województwie podlaskim. Jak podaje, ogólna kwota dokonanych przez oddział w Białymstoku ,dotycząca jednorazowych odszkodowań za rok 2018, to 6 784 258,00 zł.

O świadczenie z ZUS w związku z wypadkiem przy pracy może ubiegać się każda osoba, która podlega ubezpieczeniu wypadkowemu. Jest ono obowiązkowe dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenie, agencyjną, czy uaktywniającą, a także dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Ubezpieczeniu wypadkowemu nie podlega się z tytułu umowy o dzieło.

W przypadku ubezpieczenia wypadkowego w wyniku wypadku w pracy już od pierwszego dnia podlegania takiemu ubezpieczeniu możemy liczyć na wypłatę świadczenia. Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługuje kilka rodzajów świadczeń, w tym zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, jednorazowe odszkodowanie, renta z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta szkoleniowa, renta rodzinna, dodatek pielęgnacyjny, dodatek do renty rodzinnej - dla sieroty zupełnej, pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne.

Wysokość jednorazowego odszkodowania, o którym mowa na początku tego artykułu, to 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Obecnie 1 proc. stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wynosi 917 zł.

Długotrwały uszczerbek na zdrowiu to naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający sześć miesięcy, mogące ulec poprawie - wyjaśnia Katarzyna Krupicka.

Warto zaznaczyć, że w takim przypadku istnieje możliwość skorzystania z programu rehabilitacji, czyli popularnie zwanym sanatorium. Wtedy, gdy występuje zagrożenie utraty zdolności do pracy. Musi jednak istnieć szansa, że odzyskana zostanie ona po rehabilitacji. Dodatkowo, trzeba spełnić jeden z poniższych warunków:
- należy być ubezpieczonym w ZUS (praca zawodowa),
- pobierać zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne,
- pobierać rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.

Z rehabilitacji można również skorzystać, jeśli:
- podczas kontroli zwolnienia lekarskiego, na którym obecnie przebywamy, lekarz orzecznik stwierdzi taką potrzebę,
- staramy się o świadczenie rehabilitacyjne lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Dotyczy to również schorzenia bądź urazu powstałego na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. W ubiegłym roku pacjentów, których lekarze skierowali do sanatorium było w naszym województwie prawie cztery tysiące i ich liczba od wielu lat rośnie. W ciągu pięciu miesięcy tego roku już wynosi ona prawie 2,3 tys. orzeczeń.

(Piotr Walczak / Foto: pixabay.com)

Wypadki przy pracy. Miliony odszkodowań na Podlasiu, rośnie liczba skierowań do sanatoriów komentarze opinie

Dodajesz jako: |

Ogłoszenia PREMIUM

Chcesz coś sprzedać lub kupić, oferujesz usługi, szukasz pracownika lub pracy?

Dodaj swoje drobne ogłoszenie w naszym serwisie. Zapraszamy!

Dodaj ogłoszenie
Reklama
 Reklama