Z Białegostoku w świat - nauczyciele i uczniowie na wymianach

Wiadomości, Białegostoku świat nauczyciele uczniowie wymianach - zdjęcie, fotografia

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Społecznych Fundacji Edukacji "Fabryczna 10" biorą udział w międzynarodowym programie Erasmus+. Unijny projekt wspiera edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie.

Nauczyciele oraz pracownicy szkoły mogą korzystać z doskonalenia zawodowego w formie zagranicznych kursów metodycznych i językowych - w ramach akcji KA1 Erasmus+ - uczniowie zaś będą rozwijać kompetencje językowe, społeczne i międzykulturowe poprzez praktyczną naukę języka podczas zagranicznych wyjazdów w ramach akcji KA 2.

W projekcie "Mobilna kadra, mobilni uczniowie - kluczem do (mądrej, nowoczesnej, współczesnej, interaktywnej, ery IT) edukacji" weźmie udział w sumie 10 nauczycieli szkoły, w tym dwie osoby z dyrekcji oraz pracownik administracji.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji językowych pracowników szkoły oraz podniesienie jakości nauczania języka angielskiego na lekcjach i na zajęciach przyrodniczo - matematycznych - mówi Agata Baczewska, koordynatorka projektu w ZSZ przy Fabrycznej 10.

W pierwszym etapie odbędą się dwa szkolenia - w październiku nauczyciele będą uczyć się języka angielskiego w Wielkiej Brytanii, w listopadzie natomiast szkolni angliści wyjadą na kurs metodyczny do Irlandii, którego celem jest unowocześnienie programów nauczania języka.

Umiejętności te będą wykorzystane następnie podczas pracy z uczniami m.in. przy tworzeniu polsko - angielskich broszur z pojęć, zwrotów i haseł z biologii, chemii, fizyki i matematyki - wyjaśnia Agata Baczewska.

W drugim etapie - w styczniu 2020 r. - nauczyciele wezmą udział w wyjazdach do szkół w Hiszpanii i Francji; do szkoły przy Fabrycznej przyjadą natomiast nauczyciel z tych krajów.

To wyjazdy nastawione na poznawanie metodyki pracy w szkołach, nasi nauczyciele będę poznawali głównie metody nauczania języków w szkołach partnerskich, z kolei nasi goście chcą poznać metody naszej pracy, dzięki której mamy tak dobre wyniki egzaminów maturalnych - dodaje Baczewska.

Celem spotkań partnerskich będzie też wypracowanie możliwości kontynuacji współpracy w postaci międzyszkolnych wymian uczniów w następnych latach.

Wiosną 2020, w trzecim etapie projektu, pięciu nauczycieli - przyrodników i matematyków - weźmie udział w szkoleniu CLIL (równoczesna nauka języka i przedmiotu poprzez konkretne tematy i zagadnienia) na Malcie.

Celem tych szkoleń jest wprowadzenie do programu nauczania nowych metod prowadzenia zajęć, co w połączeniu z przygotowanymi na tym etapie broszurami powinno zachęcić uczniów do nauki tych przedmiotów - stwierdza Agata Baczewska.

Projekt szkoleń realizowany jest ze środków programu operacyjnego PO WER.

Erasmus+ to dla uczniów szkoły przy Fabrycznej szansa nie tylko na zawieranie nowych znajomości z młodymi ludźmi z całej Europy. W ramach akcji KA2 szkoła bierze udział w projekcie "Liczy się każda kropla" - wymiana dobrych praktyk. Od września 2019 i do końca sierpnia 2021 będzie go realizowało sześć szkół z Czech, Włoch, Łotwy, Litwy, Polski i Hiszpanii.

W tym czasie odbędzie się jedno spotkanie tylko dla nauczycieli i sześć tygodniowych wymian uczniów w wieku 13 - 18 lat do krajów partnerskich, biorących udział w projekcie - zapowiada koordynatorka projektu Agata Ratkiewicz. - Nasz projekt skupia się na dwóch głównych tematach: pierwszy koncentruje się na miejscu, w którym znajdują się szkoły partnerskie i będzie związany z procesem nauki, zwłaszcza partnerskiego uczenia się. Zachęcamy naszych uczniów, aby byli przewodnikami pokazującymi gościom swoje miasto i okolice. Po wizytach międzynarodowe zespoły uczniów wydadzą broszury o miastach z informacjami, które otrzymali od swoich partnerskich szkół. Drugi główny temat - "naukowy", związany jest z wodą we wszystkich aspektach - m.in. z jej czystością, oczyszczaniem, dostępnością, życiem w wodzie itp. (woda i środowisko, biologia, chemia).

Już w październiku nauczyciele wyjadą na spotkanie do Pardubic w Czechach, gdzie z partnerami z innych szkół ustalą szczegóły działań swoich i uczniów na najbliższe miesiące. Pierwszy wyjazd młodzieży planowany jest na luty 2020, kiedy to 24 uczniów ze szkół partnerskich i 12 nauczycieli spotka się w Hiszpanii.

ZSZ przy Fabrycznej uczestniczy w programie Erasmus+ po raz pierwszy.

Będzie się działo w naszych szkołach! - cieszy się dyrektorka szkoły Ewa Drozdowska. - A właściwie już się dzieje i do wymian międzynarodowych dołącza inna forma współpracy między szkołami. Skorzystają wszyscy: i uczniowie, i nauczyciele. Czekamy na nowe doświadczenia, a wyzwania organizacyjne mobilizują wszystkich. Mam nadzieję, że te projekty przyniosą wiele uśmiechu wszystkim uczestnikom.

(Oprac. P. Walczak / Foto: mat. pras.)

Z Białegostoku w świat - nauczyciele i uczniowie na wymianach komentarze opinie

Dodajesz jako: |

Ogłoszenia PREMIUM

Chcesz coś sprzedać lub kupić, oferujesz usługi, szukasz pracownika lub pracy?

Dodaj swoje drobne ogłoszenie w naszym serwisie. Zapraszamy!

Dodaj ogłoszenie
Reklama
 Reklama