-0°C bezchmurnie

Zachęcają do zatrudniania osób po pięćdziesiątce

Wiadomości, Zachęcają zatrudniania osób pięćdziesiątce - zdjęcie, fotografia

Lech - Garmażeria Staropolska jest partnerem i jednocześnie uczestnikiem unijnego projektu "Nawigacja 50 Plus", realizowanego przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr. Z doświadczeń białostockiej firmy będą korzystały objęte projektem firmy i instytucje w całej Polsce.

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie interdyscyplinarnego modelu Nawigacja 50 Plus, wspierającego utrzymanie aktywności zawodowej osób po 50. roku życia w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP). Realizacja projektu, trwającego od stycznia 2017 do czerwca 2019 r., została podzielona na etapy - poczynając od testów, poprzez opracowanie modelu "Nawigacja 50 Plus", aż po jego wdrożenie na terenie całego kraju.

W zakończonej części testowej wzięła udział m.in. firma Lech - Garmażeria Staropolska i jej 30 pracowników po 50. roku życia. Uczestniczyli oni w warsztatach psychologiczno - motywacyjnych, spotkaniach coachingowych i dedykowanych szkoleniach zawodowych z różnych branż.

- Uczestnicy otrzymali też tzw. wsparcie motywacyjne w postaci pakietu medycznego, spotkań ze stylistą lub wizażystą, zajęć rekreacyjno - sportowych, a także pomoc merytoryczną ze strony doradców naukowych. Objęci programem pracownicy wypełniali ankiety, na podstawie których ocenialiśmy ich predyspozycje i potrzeby szkoleniowe, a następnie zorganizowaliśmy adekwatne do tych potrzeb kursy - opowiada Adam Zwolan, członek zarządu firmy Lech - Garmażeria Staropolska.

Na uczestnictwie w projekcie korzysta też firma, która zyskała kompetencje w temacie zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie.

- Wyniki ankiet pozwoliły określić nasze potrzeby w obszarze tzw. jobsharingu, czyli takiego łączenia stanowisk pracowników w firmie, aby optymalnie wykorzystać możliwości pracowników młodych oraz osób powyżej 50. roku życia - wyjaśnia Adam Zwolan.

Stworzone też zostało drzewo kompetencji, które pozwala określić predyspozycje pracownika 50 plus, a także to, jak wygląda praca konkretnych osób na danym stanowisku; również pod kątem jego uciążliwości i możliwości poprawy warunków pracy.

- M.in. na podstawie doświadczeń naszych i naszych pracowników wypracowany został model "Nawigacja 50 Plus", który w dalszym etapie będzie wdrażany we wszystkich województwach - dodaje Adam Zwolan. - Ma on pokazać, jak zarządzać wiekiem w firmach zatrudniających m.in. pracowników powyżej 50. roku życia poprzez stwarzanie im lepszych warunków pracy i rozwoju zawodowego, ułatwień w przejściu na emeryturę itp. Projekt ma też zachęcać firmy do zatrudniania osób w tym wieku.

Adresatami projektu są pracujące osoby po 50. roku życia, zainteresowane utrzymaniem zatrudnienia oraz kontynuacją rozwoju zawodowego, firmy z sektora MMŚP (ich kadra zarządzająca i specjaliści HR) oraz instytucje szkoleniowe i instytucje otoczenia biznesu, zajmujące się promocją zatrudnienia i wdrażaniem systemowych rozwiązań dotyczących aktywności zawodowej (urzędy pracy, agencje poradnictwa zawodowego, doradcy zawodowi itp.).

W pierwszym etapie projektem objętych zostało 30 pracowników powyżej 50. roku życia firmy Lech - Garmażeria Staropolska. Natomiast w kolejnych projekt będzie rozszerzony na następnych.

Docelowo, we wszystkich 16 województwach powstaną lokalne partnerstwa zarządzania wiekiem, które będą koordynowały wprowadzenie modelu "Nawigacja 50 Plus" do praktyki.

Projekt jest realizowany przez BFKK, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (oś - innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa), we współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku (Wydziałem Ekonomii i Zarządzania); spółką Lech - Garmażeria Staropolska; Företagarna - The SwedishFederation of Business Owners ze Szwecji i Wirtschaftsakademie Schleswig - Holstein GmbH z Niemiec. Wartość projektu to 1 580 300 zł, z czego dofinansowanie stanowi 1 490 065 zł.

(P. Walczak / Foto: mat. pras.)


Zachęcają do zatrudniania osób po pięćdziesiątce komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Ostatnie video - filmy na ddb24.pl