7°C całkowite zachmurzenie

Fundacja Polska Pomoc Białystok adres - opinie

Średnia | głosów:


FUNDACJA POLSKA POMOC jest organizacją pozarządową powołaną w 2010 roku.

Celami Fundacji są:

1. Działalność charytatywna na rzecz osób potrzebujących w Polsce i poza jej granicami;
2. Działalność w zakresie pomocy społecznej, tj:
a. niesienie pomocy rzeczowej i finansowej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, a w szczególności: dzieciom i młodzieży, osobom starszym, bezdomnych, chorym, ofiarom klęsk żywiołowych, uchodźcom i migrantom oraz osobom przeżywającym inne trudności życiowe;
b. prowadzenie i finansowanie dziennych i całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczo-leczniczych;
c. udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, opiekuńczym, medycznym i oświatowym;
3. Organizacja integracyjnego letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Polski i z poza jej granic;
4. Działalność na rzecz Polaków i Polonii poza granicami Polski, tj;
a. Opieka i wspieranie w sprawach oświaty, dziedzictwa, kultury, zdrowia oraz obrony praw polskiej mniejszości narodowej;
5. Działalność na rzecz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
6. Działalność na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym i zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego Polski.

Fundacja Polska Pomoc adres

  • Adres: 15-277 Białystok, Świętojańska 24/2
  • Telefon: 857323770
  • Faks:
  • Adres e-mail: [email protected]
  • Strona www:

Fundacja Polska Pomoc opinie

Dodawać oceny mogą tylko zalogowani użytkownicy.