-4°C bezchmurnie

Praca dla osób niepełnosprawnych z orzeczeniem niepełnosprawności (wygasło)

Praca dla osób niepełnosprawnych z orzeczeniem niepełnosprawności

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie „Aktywna integracja 80 osób z niepełnosprawnością znaczną i sprzężoną z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie”.
Uczestnikiem/czką projektu może zostać osoba spełniająca następujące wszystkie poniższe kryteria:
• Wiek od 18 roku życia do osiągnięcia wieku emerytalnego,
• Miejsce zamieszkania na terenie woj. podlaskiego,
• Bez zatrudnienia (bierne zawodowo, nie zarejestrowane w urzędzie pracy),
• Posiadanie aktualnego orzeczenia ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub posiadanie aktualnego orzeczenia w stopniu umiarkowanym lub lekkim ale ze sprzężeniem,
• Nie korzystanie w ciągu min. 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu z żadnej formy aktywizacji finansowanej ze środków publicznych, zbieżnych ze wsparciem planowanym w ramach projektu.
Oferowane formy wsparcia:
• Opracowanie indywidualnego planu działania dla każdego uczestnika/czki projektu (ścieżka reintegracj),
• Indywidualne wsparcie psychologiczne dla min. 48 osób,
• Wyjazdowe Warsztaty Aktywizacji Społeczno-Zawodowej dla 30 osób,
• 52 szkolenia podnoszące kwalifikacji i zawodowe zakończone egzaminem: prawo jazdy, magazynier, kurs Komputerowy ECDL, j. obce, i wiele innych)
• 56 płatnych staży zawodowych,
• Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla każdego uczestnika/czki.

Aby wziąć udział w projekcie można
Umówić się na spotkanie rekrutacyjne w biurze lub swoim miejscu zamieszkania
Biuro Regionalne Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR
Ul. Ks. Stanisława Suchowolca 6 p. 302 (Budynek Wyższej Szkoły Administracji Publicznej WSAP)

Dane kontaktowe

To ogłoszenie wygasło w dniu 2018-02-22 09:59:51