Wiadomości, Ulica Łupaszki razie zostaje - zdjęcie, fotografia

Choć radni pod koniec października podjęli uchwałę o zmianie nazwy ulicy na osiedlu Skorupy, dotychczasowe tabliczki na razie zostają. Wojewoda podlaski wszczął bowiem postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały, która miała wyrzucić z przestrzeni publicznej patrona w osobie majora Zygmunta Szendzielarza Łupaszki.

Kiedy jeszcze cały czas trwają dyskusje wokół zmiany nazwy ulicy na osiedlu Skorupy z majora Zygmunta Szendzielarza pseudonim „Łupaszko” na Podlaską, sprawą zajął się wojewoda podlaski. W czwartek, 7 listopada, zostało wszczęte postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały podjętej zaledwie 28 października przez radnych Platformy Obywatelskiej oraz Forum Mniejszości Podlasia. Przy czym w informacji przesłanej do mediów podkreślono wyraźnie, że wszczęcie postępowania nie oznacza jeszcze uchylenia uchwały.

- Zaznaczam, iż wojewoda podlaski dopiero wszczyna ww. postępowanie. Na podjęcie finalnej decyzji ma 30 dni. Postępowanie może się zakończyć umorzeniem bądź wydaniem rozstrzygnięcia nadzorczego – przekazała Sylwia Taha z biura Wojewody Podlaskiego.

W załączeniu, na redakcyjne skrzynki mailowe, przesłane zostało także zawiadomienie o wszczęciu tego postępowania wraz z dość obszernym jego uzasadnieniem. I to z niego dowiadujemy się, że wykonanie uchwały zostało wstrzymane do czasu wydania rozstrzygnięcia nadzorczego. Co oznacza, że na osiedlu Skorupy wciąż powinny wisieć tabliczki z nazwiskiem majora Szendzielarza.

To co przemawia za możliwością stwierdzenia nieważności uchwały podjętej przed niespełna dwoma tygodniami odnośnie nazwy ulicy, to przede wszystkim możliwość istotnego naruszenia przepisów Konstytucji RP oraz sprzeczność z obowiązującymi zapisami ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Wojewoda podlaski wskazuje bowiem na dość istotne elementy.

Analiza uzasadnienia podjętej uchwały daje podstawy do stwierdzenia istotnego naruszenia zapisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej tj. art. 7 stanowiącego, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, art. 2 wskazującego na zasady demokratycznego państwa prawnego oraz zasadę zaufania do Państwa oraz art. 19 Konstytucji RP, zgodnie z którym Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów walk o niepodległość” – czytamy w uzasadnieniu.

Ale dodaje już niżej, że uzasadnienie przyjęcia uchwały przez Radę Miasta, choć tak naprawdę przedstawicieli wyłącznie jednego klubu radnych POKO, nie opiera się na ustaleniach faktycznych, tylko na domniemanych i niewyjaśnionych. To też nie wszystko, ponieważ to uzasadnienie przyjęcia uchwały jest niezgodne z potwierdzonymi faktami, a wręcz neguje ustalenia kompetentnych instytucji państwowych m.in. Instytutu Pamięci Narodowej.

Podjęcie uchwały w oparciu o niepotwierdzone i jednocześnie krzywdzące zarzuty, stoi również w wyraźnej sprzeczności z zapisami ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2018 r. poz. 276 z późn. zm.), która w preambule stanowi, że kombatantom oraz ofiarom represji należny jest głęboki szacunek wszystkich rodaków oraz szczególna troska i opieka ze strony instytucji państwowych, samorządów terytorialnych i organizacji społecznych” – wskazuje wojewoda podlaski.

Z tego względu postępowanie w trybie nadzorczym odnośnie stwierdzenia nieważności uchwały będzie musiało zakończyć się w terminie 30 dni. I powinniśmy je poznać najpóźniej na początku grudnia. Gdyby wojewoda stwierdził nieważność uchwały w sprawie ulicy Łupaszki, radni będą mogli to rozstrzygnięcie zaskarżyć jeszcze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

(Agnieszka Siewiereniuk – Maciorowska/ Foto: BI-Foto)

Reklama

Ulica Łupaszki na razie zostaje komentarze opinie

Dodajesz jako: |

Ogłoszenia PREMIUM

Chcesz coś sprzedać lub kupić, oferujesz usługi, szukasz pracownika lub pracy?

Dodaj swoje drobne ogłoszenie w naszym serwisie. Zapraszamy!

Dodaj ogłoszenie
Reklama
 Reklama