Artykuł sponsorowany, Pracowite unijnego Projektu Wodociągów Białostockich - zdjęcie, fotografia

Tempo realizacji współfinansowanego przez Unię Europejską projektu Wodociągów Białostockich pt. ,,Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap” w mijającym, trzecim kwartale bieżącego roku było wysokie.

Już na początku lipca rozpoczęły się prace budowlane dotyczące przebudowy sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w ulicach: Saturna, Neptuna i Plutona. W ciągu niespełna trzech miesięcy wykonano tam około 900 metrów kanalizacji sanitarnej, 1000 metrów sieci wodociągowej oraz przebudowano około 400 metrów przyłączy wodociągowych. Dwa tygodnie później została podpisana umowa z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Składowej. Tak jak na Bacieczkach, również przy tej ulicy prace są obecnie prowadzone wykopowo. W części robót przewidziana jest tam metoda bezwykopowa, dzięki czemu utrudnienia w ruchu będą zminimalizowane. Podobnie odbywało się to w centrum miasta – przy ulicach Akademickiej i Legionowej renowacja odcinków kanalizacji sanitarnej za pomocą tzw. rękawa poliestrowego jest już wykonana, przy Spółdzielczej i Malmeda zakończenie prac jest planowane na drugą połowę listopada – mówi Beata Wiśniewska, Prezes Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. i Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu.

W lipcu zakończono również budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sowlańskiej, na odcinku od Poziomej do Baranowickiej. Podpisano też umowę na wykonanie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kozłowej, Białostoczek i Gołdapskiej.

Trwa przebudowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Brzechwy, ze względu na zły stan techniczny starego kanału i konieczność zwiększenia przepustowości systemu odbioru ścieków z rozbudowywanego Osiedla Wygoda i Kolonii Bagnówka. Pewne utrudnienie w zaawansowanych już robotach stanowią wysoki poziom wód gruntowych i głębokie, około 6-metrowe posadowienie kanalizacji.

W drugiej połowie września rozpoczęła się renowacja kanału sanitarnego w ulicy Zwycięstwa. Jest ona realizowana przez wykonawcę w formule „zaprojektuj i wybuduj”, metodą bezwykopową, bez dużego hałasu. Jeśli utrudnienia w ruchu okażą się uciążliwe, roboty dzienne będzie można przenieść na noc – wyjaśnia Jarosław Parzyszek, kierownik Działu Inwestycji oraz Jednostki Realizującej Projekt (JRP) Wodociągów Białostockich.

Na obiektach Wodociągów Białostockich również „praca wre”. Część zaplanowanych zadań jest w fazie przygotowawczej, szybko postępuje budowa trzeciego pulsatora w Stacji Uzdatniania Wody – Pietrasze. Gotowa jest już nie tylko elewacja budynku (zdjęcie), ale też większość wyposażenia technicznego. Obecnie trwa montaż instalacji elektrycznej, rozpoczyna się też instalowanie automatyki. Po zakończeniu tego zadania i włączeniu nowego obiektu do eksploatacji, znacznie wzrośnie wydajność i skuteczność koagulacji – jednego z procesów technologicznych, które uzdatniają wodę na tym obiekcie. Tym samym bezpieczeństwo zaopatrzenia aglomeracji białostockiej w dobrą jakościowo wodę poprawi się jeszcze bardziej.

Nazwa Beneficjenta: "Wodociągi Białostockie" sp. z o.o.

Tytuł Projektu: Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap

Całkowita wartość projektu: 170 673 563,37 PLN netto

Dofinansowanie z UE: 108 699 239,31 PLN

Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

(BL)

Reklama

Pracowite lato unijnego Projektu Wodociągów Białostockich komentarze opinie

Dodajesz jako: |

Ogłoszenia PREMIUM

Chcesz coś sprzedać lub kupić, oferujesz usługi, szukasz pracownika lub pracy?

Dodaj swoje drobne ogłoszenie w naszym serwisie. Zapraszamy!

Dodaj ogłoszenie
Reklama
 Reklama