Polityka, Krzysztof Jurgiel obiecuje wsparcie rodzimego przemysłu - zdjęcie, fotografia

Można, a wręcz trzeba, wspierać rodzimy przemysł – uważa Krzysztof Jurgiel, kandydat PiS do Parlamentu Europejskiego. Tym bardziej, że będą środki na realizację projektów wspierających nowe i nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Skorzystać na tym powinni przede wszystkim rolnicy zajmujący się przetwórczością.

Horyzont Europa – to nazwa specjalnego programu, który ma wspierać rodzimą gospodarkę rolniczą oraz rolno – żywnościową. Wpisuje się on w większy program „Przemysł 4.0” dotyczący rozwoju przedsiębiorczości, jaki zamierza wdrożyć Unia Europejska. Krzysztof Jurgiel przekazał w minioną sobotę, podczas konferencji prasowej, że napisał swój program dla Polski, który wpisuje się w te większe programy i obiecuje, że będzie starał się za jego pomocą wdrożyć go na terenie dwóch województw, które zamierza reprezentować w Parlamencie Europejskim.

- I dlatego powoływane są centra kompetencji przyszłości. Tutaj popieramy, żeby takie centra powstały wspólne. W warmińsko – mazursko – podlaskim ta współpraca jest ścisła. Miałem taką konferencję pod Olsztynem, tam jest jeden ośrodek, u nas jest inkubator technologiczny, są firmy, które robią na razie program pilotażowy z ministerstwa rozwoju. Ale też chcemy, żeby powstało Centrum i to będę wspierał, bo to też wiąże się z tym, żeby te środki w budżecie europejskim były przeznaczone na realizację zadań wynikających z tej ustawy i z tych centrów. Bo takie centrum ma mieć szereg czynników, które będą decydowały o tym, żeby był dostęp do nowych technologii, odpowiednich kadr, wsparcia efektywności i rentowności przedsiębiorstw i tych wszystkich zadań, które są związane z postępem i rozwojem – powiedział minister Krzysztof Jurgiel.

Najważniejsze założenia programu przedstawionego przez ministra Jurgiela to:

- Wspieranie nowych technologii.

- Wspieranie rodzimych twórców posiadających patenty oraz naukowców prowadzących badania dla firm produkcyjnych i gospodarstw rolnych.

- Konieczne jest wspieranie polskiej gospodarki opartej na nowych technologiach, a w szczególności takich regionów Polski, jak Podlasie, Warmia, Mazury i Powiśle. W tym należy wspierać nasze regiony w pozyskiwaniu takich inicjatyw, jak Regionalne Centra Kompetencji Przemysłu Przyszłości.

- Sztandarowy program Komisji Europejskiej „Horyzont 2020”, w którym ulokowano olbrzymie środki w wysokości 80 miliardów Euro, nie spełnia wszystkich oczekiwań. Zarówno pod kątem rozwoju europejskiego przemysłu, jak również pod kątem wyrównywania szans rozwojowych. Kraje biedniejsze i słabiej rozwinięte są niedoinwestowane i zamiast wyrównywania poziomów rozwoju, mamy do czynienia z pogłębianiem się różnic. Należy uczynić wszystko, aby niwelować te różnice. W tym celu powstają takie inicjatywy, jak Regionalne Centra Kompetencji Przemysłu Przyszłości.

- Idea Regionalnego Centrum Kompetencji Przemysłu Przyszłości w województwie podlaskim została zainicjowana podpisaniem w lipcu 2018 roku listu intencyjnego „Region północno-wschodni wobec wyzwań Gospodarki 4.0”. Do inicjatywy przystąpiły największe podlaskie uczelnie, przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu. Centra Kompetencji gwarantują przede wszystkim dostęp do nowych technologii i wykwalifikowanych kadr oraz stworzenie sieci łączącej przedsiębiorców oraz wymianę danych pomiędzy nimi. Deklaracja wsparcia zintegrowania przemysłu w północno-wschodniej Polsce, w tym także realizacja Regionalnego Centrum Kompetencji Przemysłu Przyszłości.

-- Innym podprogramem skoncentrowanym na proaktywnym podejściu do technologii jest INoFUT (Industry of the future – „przemysł przyszłości”). – Stoję na stanowisku, iż Programy, takie jak INoFUT, powinny być skierowane szczególnie do krajów, takich jak Polska, a więc krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Tylko firmy zaawansowane technologicznie, mogą przyspieszyć rozwój europejskiej gospodarki i zniwelować zapóźnienie wobec krajów zachodnich.

- Pierwszym moim działaniem jako europarlamentarzysty będzie walka o zrównoważony rozwój, a więc o wyrównanie szans rozwojowych dla Polski, i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. To samo dotyczy Warmii, Mazur, Powiśla i Podlasia. To są regiony, które wymagają szczególnej opieki i wsparcia zarówno władz krajowych, jak również europejskich – wyjaśnił minister Jurgiel.

(Agnieszka Siewiereniuk – Maciorowska/ Foto: Facebook/ Krzysztof Jurgiel)

Krzysztof Jurgiel obiecuje wsparcie rodzimego przemysłu komentarze opinie

  • gość 2019-05-22 02:41:21

    Krzysztof Jurgiel, geodeta z Białegostoku nr 2 na liscie do PE.
    Super postac - jak z Marvela !

Dodajesz jako: |

Ogłoszenia PREMIUM

Chcesz coś sprzedać lub kupić, oferujesz usługi, szukasz pracownika lub pracy?

Dodaj swoje drobne ogłoszenie w naszym serwisie. Zapraszamy!

Dodaj ogłoszenie
Reklama
 Reklama